Priser og lejebetingelser
hos HMK Camper

SunLiving 75 SL – Model 2021

5 siddepladser

Sovepladser til 2 voksne og 3 børn

Priser for leje år 2021

Mellemsæson
Uge 18 – 23 og uge 35-43 – 8.500 DKK

Højsæson
Uge 24 – 34 – 11.000 DKK

Betalingsinformation
Danske Bank
Reg: 4710
Konto: 4715131080

Adresse
Clausholmvej 24
8960 Randers SØ
Telefon: +45 29 24 82 92
E-mail: hmk@hmkauto.dk
hmkcamperudlejning.dk

Bestilling og betaling

Ved reservation af autocamper får lejer tilsendt eller udleveret bekræftelse samt lejebetingelser. Lejebetingelserne returneres til udlejer i underskrevet stand. Ved reservation 6 mdr. før udleveringsdagen, betales 1/3 af lejen, 3 mdr. før udleveringsdagen betales den næste 1/3 af lejen, samt den resterende 1/3 betales senest 1 mdr. før udleveringsdagen.

Ved reservation mellem 6 mdr. og 2 mdr. før udleveringsdagen, betales 50 % af lejen 3 mdr. før, og de resterende 50 % senest 1 mdr. før udleveringsdagen. Ved reservation mindre end 2 mdr. før udleveringsdagen betales hele lejen ved bestilling. Betales der ikke rettidigt uden forudgående aftale, anser udlejeren lejemålet som værende ophævet.

Depositum

Depositum på 10.000 DKK indbetales senest 4 dage før udlevering af autocamperen. Lejer hæfter for alle krav, der måtte opstå som følge af lejers brug af autocamperen, herunder bøder, afgifter, skader, m.v. Depositum refunderes senest 8 dage efter aflevering af autocamperen. OBS: Ved kørsel i Sverige og Norge kan der gå op til 120 dage før udlejer modtager opkrævninger for vejafgifter. Lejer kan derfor med fordel gemme kvitteringer for betaling af vejafgifter.

Afbestilling og forkortelse af lejeperioden

Ved afbestilling indtil 8 mdr. før udleveringsdagen refunderes lejebeløbet på nær 1.000 DKK pr uge. Ved afbestilling indtil 3 mdr. før udleveringsdagen refunderes lejebeløbet på nær 2.000 DKK pr. uge. Ved afbestilling 2 mdr. før udleveringsdagen hæfter lejer for den fulde leje, såfremt autocamperen ikke kan udlejes til anden lejer i den reserverede periode. Ved udlejning til anden lejer refunderes lejebeløbet på nær 1.000 DKK pr. uge.

Lejeperiode

Med mindre andet er aftalt direkte med udlejer vil lejeperioden være i hele uger (7 nætter). Udlevering foregår lørdag i tidsrummet 13:30 – 14:30, men kan rykkes til tidligere/senere, hvis logistikken tillader det. Aflevering foregår lørdag i tidsrummet 08:00 – 09:00. Lejer kan med fordel aftale et mere præcist tidspunkt for udlevering og aflevering med udlejer, da der således forhindres mest mulig ventetid.

Autocamperen udlejes kun til personer over 30 år og må kun føres af personer over 30 år og der på udleveringsdagen har haft gyldigt kørekort B i mindst 5 år. Autocamperen må kun føres af personer, som har leveret en kopi af deres kørekort. Såfremt kopi af kørekort ikke forelægger ved udleveringstidspunktet betragtes autocamperen som uafhentet, og afbestillingsbetingelserne træder i kraft. Det er lejers ansvar, at der under kørsel kun transporteres det antal personer, som autocamperen har seler og lastevne til, og alle personer skal til enhver tid under kørsel have selen fastspændt.

Udlevering

Ved udlevering laves der sammen med lejer en gennemgang samt instruktion i brugen af autocamperen, hvorefter udleveringsrapporten underskrives af såvel lejer som udlejer. Skader, der ikke er noteret på udleveringsrapporten, vil lejer blive opkrævet efterfølgende. Beregn ca. 50 min. til udlevering.

Standardudstyr

Autocamperen er udstyret med bakkamera, navigation, fartpilot, 6 manuelle gear, 140 hk diesel.

For optimalt brug af autocamperen er inkluderet eksempelvis strømkabel, adopter til 220 V, vandkande, kiler, advarselstrekant samt instruktionsmanualer, markise, ferskvandstank på 110 liter, bruser, kemisk kassettetoilet, 3 gaskogeblus, køleskab og fryser til 12V, 230V og/eller gas, varmeanlæg i beboelseskabinen og aircondition i bildelen. Desuden forefindes udendørs gasgrill i lastrummet.  Der er plads på det monterede cykelstativ til 3 stk. af jeres egne medbragte cykler.

Startpakken

Denne inkluderer instruktion af autocamperens vigtigste funktioner i forbindelse med udlevering, 1 gasflaske*, 10 sanitetstabs samt 4 ruller toiletpapir til kemisk toilet, 1 pakke vådservietter, campingbord og 4 stole samt udendørs gasgrill.
*(gas betales efter forbrug)

Husk selv at medbringe

Dyner, puder, sengelinned inkl. lagner, håndklæder, viskestykker, karklude, rengøringsklude, opvaskemiddel og rengøringsmiddel.

Under rejsen

Lejer er forpligtet til på daglig basis at kontrollere vand, luft, olie, diesel, AdBlue og andet, der kan have betydning for autocamperens fortsatte funktion. Lejer hæfter for skader, der er en direkte følge af forsømmelser ved ikke at varetage vedligehold og eftersyn på autocamperen i lejeperioden. Lejer hæfter for slidskader, som skyldes uansvarlig behandling af autocamperen. Selvrisikoen dækker ikke ved sådanne forsømmelser. Læs selv mere om selvrisiko under særskilt afsnit.

Ved skader på bil/indbo skal udlejer kontaktes på tlf. 29 24 82 92 eller mail: hmk@hmkauto.dk hurtigst muligt og gerne med billeder af skaden

Det må du køre

1 uges leje: fri kørsel op til 2000 km. der ud over betales 2,00 kr. pr km.

2 ugers leje: fri kørsel op til 4000 km. der du over betales 2,00 kr. pr km.

3 ugers leje: fri kørsel op til 7000 km. der ud over betales 2,00 kr. pr km.

Elkedler

Kogning af vand m.v. bør foregå i gryde på gasblus. De fleste campingpladser i Europa kan ikke håndtere det høje strømforbrug en elkedel kræver, og det kan derfor resultere i strømsvigt på hele pladsen.

Opvask

Det anbefales at afvask af service m.m. klares udendørs, så afløb ikke tilstoppes i camper. Det anbefales, at man tørre af med køkkenrulle samt vådservietter inden, som i lægges.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i autocamperen. Det er heller ikke tilladt at tænde stearinlys pga. allergi. Overholdes dette ikke, vil lejer blive opkrævet et beløb på 6.000 DKK til rengøring af hele autocamperen.

Hund

Det er ikke tilladt at medbringe hund eller andet kæledyr i autocamperen pga. allergi. Såfremt der findes hundehår i autocamperen, vil lejer blive opkrævet et beløb på 6.000 DKK til rengøring af hele autocamperen.

Trafikforseelser

Udlejer opfordrer lejer til at sætte sig grundigt ind i de besøgte landes trafikregler, idet lejer hæfter for alle politimæssige anliggender og andre krav, der skyldes lejers brug af køretøjet. Udlejer kan således ikke gøres ansvarlig herfor. Dette inkluderer ligeledes samtlige trafikforseelser, herunder fartbøder, parkeringsbøder, manglende betaling for vejafgifter, m.v. samt andre krav, der kan relateres til lejeforholdet. Udlejer forbeholder sig retten til at opkræve lejer for bøder og dertilhørende gebyrer (herunder administration på 350 DKK), hvilket først og fremmest dækkes af det betalte depositum.

Småskader

Hvis der under lejemålet springer en sikring, en vandpumpe holder op med at fungere, eller der sker andre mindre tekniske fejl, er det lejers pligt at få udbedret disse ting. Efter aftale med udlejer kan lejer indkøbe nye og mindre reservedele for op til 1.000 DKK som refunderes mod aflevering af kvitteringer. Er beløbet større bedes i inden køb kontakte udlejer på tlf. 29 24 82 92.

Kasko dækker ikke indvendige skader på interiør og løsdele. Til information er der en selvrisiko ved hver skade udvendig på autocamper på 5.000 DKK, som betales til kostpris + montering.

 

Alvorlige skader

Er der tale om en skade eller lignende af så alvorlig karakter, at autocamperen ikke kan køre videre, skal lejere efter forudgående aftale med udlejer kontakte SOS, som derfra vil sørge for assistance og evt. bugsering. Eventuelle mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelser eller adfærd i øvrigt, dækkes af udlejer, men kan ikke udføres uden forudgående aftale med udlejer. Enhver udbedring skal foretages af og på et autoriseret værksted. Lejer er ansvarlig for skader m.v., der er undtaget i normal ansvars- og kaskoforsikring, herunder grov uagtsomhed, beruselse, krigshandlinger m.v.

SOS yder hjemtransport, hvis reparationen varer mere end 3 dage, men giver ikke ydelse til kost og logi ved reparationer under 3 døgn. Udover SOS-ydelsen er lejer ikke berettiget til erstatning. Skader for mere end 1.000 DKK skal aftales med udlejer før reparationen. Regningen betales af udlejer ved hjemkomst, såfremt skaden ikke er forskyldt af lejers forsømmelser eller adfærd i øvrigt.

Fejl på køleskab, fryser, navigation eller andet indvendigt udstyr betragtes ikke som værende alvorlige skader.

Eksempler på skader

Fejlagtig påfyldning af diesel i ferskvandstanken indebærer udskiftning af denne tank, de dertilhørende slanger og varmtvandsbeholderen. Denne udskiftning er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren. En sådan skade beløber sig til ca. 50.000 DKK.

Fejlagtig påfyldning af brændstof – noget andet end diesel – kan resultere i ødelagt motor, der dermed skal udskiftes. Denne udskiftning er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren. En sådan skade kan alt efter bilmodel beløbe sig til ca. 45.000 DKK.

Manglende påfyldning af AdBlue kan medføre, at motoren ikke vil starte eller at autocamperens hastighed automatisk nedsænkes til 30 km/t. AdBlue mindsker forureningen og sænker brændstofforbruget og betragtes som værende essentielt for optimal kørsel. Lejer har ansvaret for påfyldning af AdBlue på samme vilkår som med opfyldning af diesel.

Glemmer lejer at lukke beboelsesdelens sidevinduer og tagvinduer under kørsel og disse beskadiges af træer m.v. eller rives af i vinden, står udbedringen for lejers regning. Denne skade beløber sig alt efter bilmodel til ca. 8.000 DKK.

Ulykker

Ved ulykker skal udlejer kontaktes omgående. Sørg for at får optaget politirapport og tag aldrig skylden på dem i udlandet. Det kan blive dyrt. Hvis andre er involverede i ulykken, så husk at få informationen til forsikringspapirerne. Husk billeder af skaden, skadesstedet, modpartens nummerplade og andet, der findes nødvendigt i tilfælde af en senere forsikringssag, idet udlejer er uden ansvar, hvis forsikringen ikke dækker grundet manglende dokumentation fra lejer.

Stenslag

Stenslag er sjældent selvforskyldt, men kender lejer årsagen til stenslaget bør information herfor fremlægges, så udlejer kan få dækket skaden af skadevoldere. Det kan eksempelvis være, hvis en vognmand taber sten fra sit læs, eller vejen er belagt med sten som følge af vejarbejde m.v. Lejer bør i sådanne tilfælde fremvise billeder samt information.

Tyveri

Autocamperens forsikring dækker for skader på inventar, såfremt der foreligger en politirapport. Udlejer har intet ansvar for tyveri af personlige ejendele eller lignende. Lejer kan derfor med fordel tjekke sin egen indboforsikring, der ofte dækker for alt lejers gods, såfremt indbruddet politianmeldes. Det er lejers ansvar, at der optages politirapport og at en kopi medbringes til udlejer.

Forsikring

I lejen er der inkluderet fuld kasko- samt SOS-forsikring. Kaskoforsikringen dækker alene skader på autocamperens karosseri. Skader på installationer, møbler og andet inventar er ikke omfattet af kaskoforsikringen, og skal derfor betales af lejer. Lejers egen indboforsikring dækker ofte for personlige genstande efter samme regler som ved opbevaring i parkeret bil.

Forsikringen er dækkende i de fleste europæiske lande, dog er der ikke gældende forsikring og derfor ikke indkørselstilladelse i Tyrkiet, Marokko, Israel, Rumænien og det tidligere Sovjetunionen.

Selvrisiko

I forbindelse med hver kaskoskade, parkeringsskade, trafik skade og andre skader, er der en selvrisiko for lejer på 5.000 DKK pr. skade. Det er helt forsikringsbranchens regler, der er gældende.

Skader efter fejlagtig betjening af autocamperen eller fejlagtig betjening af installationer i autocamperen er ikke dækket af selvrisikoforsikringen og skal derfor fuldt ud erstattes af lejer, lige som bortkommet udstyr skal erstattes af lejer.

Forsikringsselskabet betragter hver enkelt skade separat med individuel selvrisiko. Hvis føreren/lejeren i en trepunktsvending først bakker ind i et træ for derefter at køre frontalt ind i en lygtepæl, betragtes det som værende 2 adskilte skader med hver sin selvrisiko.

Aflevering

Af hensyn til næste lejer er det vigtigt med rettidig aflevering. Der kan naturligvis opstå situationer, hvor lejer bliver forhindret i at aflevere på det aftalte tidspunkt. I så fald kontaktes udlejer med det samme. Ved forsinket aflevering i forhold til den i kontrakten aftalte tid, opkræves 1.000 DKK pr. påbegyndt time. Ved påbegyndt 4. time hæfter lejer for udgiften til erstatningsvogn til efterfølgende lejer, svarende til den periode autocamperen er udlejet i.

Ved aflevering før aftalt tid refunderes lejen for den resterende periode ikke.

Ved aflevering laver udlejer en stikprøvegennemgang af autocamperen sammen med lejer. Alle fejl, mangler og skader noteres på afleveringsrapporten, hvorefter denne underskrives af såvel lejer som udlejer. Udlejer forbeholder sig retten til at opkræve lejer for ikke registrerede fejl, mangler og skader, såfremt der ikke er oplyst om disse ved aflevering. Ved forsinket aflevering eller aflevering udenfor normal åbningstid forbeholder udlejer sig i sin ret til at foretage gennemgang af autocamperen efter at lejer er taget afsted.

Tjekliste ved aflevering

Autocamperen udleveres rengjort, og skal afleveres i samme stand.

 • Tjek at i ikke har efterladt noget i skabe, handskerum, under madrasser m.v.
 • Køkkenudstyr, service og tilbehør afleveres på samme vis, som det er udleveret.
 • Bad og toilet skal være rengjort.
 • Toiletkassetten tømmes helt. Der skal altså ikke være sanitetstabs, vand eller andet i toiletkassetten.
 • Køleskab og fryser tømmes og rengøres.
 • Komfuret rengøres.
 • Alle overflader, herunder borde, skabe og gulve rengøres.
 • Gasgrill rengøres.
 • Spildevandstanken tømmes.
 • Skrald smides ud.
 • Brændstof (diesel), AdBlue og sprinklervæske fyldes op.
 • Lejer skal være ekstra opmærksom på rengøringen, såfremt der konstateres hundehår i autocamperen pålægges der en ekstra regning på rengøring til 6.000 DKK.

Rengøring

Der er obligatorisk slutrengøring vedr. udvendig vask af camper som koster 350 DKK. Såfremt rengøring og vask, m.v. fra ovenstående tjekliste fremstår som værende mangelfuld, opkræves dette i forbindelse med udbetaling af depositum. Ved ekstraordinær indvendig rengøring opkræves 250 DKK pr. påbegyndt halve time. (Eks. Pletter på hynder og sæder). Ved manglende tømning af spildevands- og toiletkassette opkræves 995 DKK pr. del. Manglende brændstof og AdBlue opkræves med dagsprisen plus 325 DKK i arbejdstid.

Forbehold og garanti fra udlejer

Kan den lejede autocamper ikke udleveres på grund af skade, tekniske fejl eller forsinket levering fra tidligere lejer, vil udlejer forsøge at finde en tilsvarende autocamper til lejemålet. Erstatningskøretøjet kan variere i størrelse og model, og lejedifferencen refunderes selvfølgeligt. En opgradering vil ske uden omkostninger for lejeren. Er lejer ikke tilfreds med erstatningskøretøjet, må denne være indforstået med at lejemålet udsættes eller ophæves. Ved ophævelse refunderes lejebeløbet. Såfremt det ikke er muligt at finde et erstatningskøretøj refunderes lejebeløbet ligeledes.

Såfremt autocamperen havarere f.eks. motorstop eller andet, der kan henføres til udlejer og som lejer er uden skyld i og autocamperen ikke inden for et døgn kan repareres, refunderes lejebeløbet for de resterende antal dage, såfremt lejer ønsker dette.

Lejer kan ikke kræve erstatning for tabt ferie forårsaget af uheld med den lejede autocamper. Ej heller som følge af mekaniske fejl eller ved fejl i autocamperens tekniske installationer, herunder vandhane, toilet m.v.

Kontakt

HMK Camperudlejning
Clausholmvej 24
8960 Randers SØ
Telefon: +45 29 24 82 92
Email: hmk@hmkauto.dk
Hjemmeside: hmkauto.dk